30 czerwca 2022

Zdjęcia z placu budowy prezentujące aktualny etap prac.